EFB Partner Oferujemy usługi w zakresie:
  • pogłębiania zbiorników i torów wodnych
  • regulacje rzek i kanałów
  • wydobywania kruszyw spod wody
  • prace podwodne
  • transport morski i śródlądowy
  • lodołamanie
  • przewozy pasażerskie
en pl
  • Już od 17 lat
    dbamy o rzeki i zbiorniki wodne
EFB Partner

Firma EFB Partner Jerzy Kruczyński powstała w 1998 roku.

Zasadniczym obszarem działania firmy jest wykonawstwo robót specjalistycznych z dziedziny inżynierii wodnej i budownictwa hydrotechnicznego. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość i kompleksowe wykonawstwo wodnych robót budowlano – montażowych, pasażerski oraz wielkogabarytowy transport morski i śródlądowy oraz lodołamanie.

Średnioroczne zatrudnienie na poziomie 25-30 pracowników kadry inżynierskiej i specjalistycznej gwarantuje kompleksowe podejście do realizowanych zadań i skutkuje rzetelnością przekładającą się na jakość i terminowość realizacji inwestycji.

Posiadany sprzęt w postaci pogłębiarek o wydajności od 350 do 4500m3, przepompowni, holowników, pchaczy, kotwiarek technicznych, kutrów roboczych, promów W-2, platform, pontonów pływających, barek 60-120 Mt, wibromłotów, specjalistycznych koparek, spycharek oraz lodołamaczy pozwala na pełną i kompleksową obsługę techniczną realizowanych przedsięwzięć.

Zapytanie ofertowe 1/POIR/2020

Zapytanie ofertowe NR 1/POIR/2020

Zapytanie ofertowe 1/FBiW/2020

Zapytanie ofertowe NR 1/FBiW/2020

Zapytanie ofertowe 2/FBiW/2020

Zapytanie ofertowe NR 2/FBiW/2020

Protokół wyboru oferty dla NR 2/FBiW/2019

Zapytanie ofertowe 3/FBiW/2020

Zapytanie ofertowe NR 3/FBiW/2020

Protokół wyboru oferty dla NR 3/FBiW/2019

Zapytanie ofertowe 1/FBiW/2019

Zapytanie ofertowe NR 1/FBiW/2019

Załącznik 1 do zap. 1/FBiW/2019

Załącznik 2 do zap. 1/FBiW/2019

Protokół wyboru oferty dla NR 1/FBiW/2019

Zapytanie ofertowe 2/FBiW/2019

Zapytanie ofertowe NR 2/FBiW/2019

Dotychczasowe realizacje

mail
E-MAIL

e-mail:biuro@efbpartner.pl

telefon
TELEFON

tel.: +48 22 100 44 33
fax: +48 22 100 44 35
kom.: +48 501 094 301
dział finansowy: +48 571 443 774
dział techniczny: +48 571 443 773

gdziejestesmy
EFB

Siedziba główna:
ul.Polna 63, 05-140 Serock

Oddział Elbląg:
ul.Dojazdowa 14/4, 82-300 Elbląg

Oddział Toruń:
ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń