O firmie

7Firma EFB Partner Jerzy Kruczyński, działa na rynku od 2008 roku, posiada siedzibę w Serocku oraz oddział w Elblągu i Toruniu, obszarem działalności jest cała Polska, zajmuje się pogłębianiem zbiorników i torów wodnych a także regulacją rzek i kanałów. Jest w posiadaniu specjalistycznego sprzętu w postaci, lodołamaczy, pogłębiarek holowników , barek, koparek . Firma świadczy także usługi przewozów pasażerskich statkiem Monika i Elwinga po Zalewie Wiślanym w sezonie letnim.

Zasadniczym obszarem działania firmy jest wykonawstwo robót specjalistycznych z dziedziny inżynierii wodnej i budownictwa hydrotechnicznego. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość i kompleksowe wykonawstwo wodnych robót budowlano – montażowych, pasażerski oraz wielkogabarytowy transport morski i śródlądowy oraz lodołamanie.

Największym atutem firmy jest profesjonalna kadra pracowników a także posiadany specjalistyczny sprzęt. Cechuje nas także profesjonalne podejście do terminowości i wykonania powierzonych nam zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Średnioroczne zatrudnienie na poziomie 20-25 pracowników kadry inżynierskiej i specjalistycznej gwarantuje kompleksowe podejście do realizowanych zadań i skutkuje rzetelnością przekładającą się na jakość i terminowość realizacji inwestycji.

Posiadany sprzęt w postaci pogłębiarek o wydajności od 350 do 4500m3, przepompowni, holowników, pchaczy, kotwiarek technicznych, kutrów roboczych, promów W-2, platform, pontonów pływających, barek 60-120 Mt, wibromłotów, specjalistycznych koparek, spycharek oraz lodołamaczy pozwala na pełną i kompleksową obsługę techniczną realizowanych przedsięwzięć.